140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

КОРПУС ИЗКУСТВА

 • Хореографски зали – 4 бр;
 • Кабинет по изобразително изкуство – 2 бр;
 • Кабинет по музика;
 • Кабинет по технологии и предприемачество;

I ЕТАЖ

 • Занималня 5 годишни;
 • Занималня 6 годишни;
 • Спално помещение;
 • Библиотека;
 • Логопедичен кабинет;
 • Медицински кабинет;
 • Дентален кабинет;
 • Кът за отдих;
 • Класни стаи - 6 бр.;
 • Столова;
 • Бюфет;
 • Книжарница;
 • Канцелария домакин;
 • Канцелария технически секретар;

КОРПУС ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Физкултурен салон – 2 бр.;
 • Съблекални – 2 бр.;
 • Басейн;
 • Съблекални – 2 бр.
 • Санитарен възел с топла вода;

II ЕТАЖ

 • Компютърен кабинет – 2бр.;
 • Мултисензорна стая;
 • Стая за отдих и обучение по индивидуални учебни програми;
 • Класни стаи – 7 бр.;
 • Актова зала;
 • Етнографски музей
 • Кът за отдих;

АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС

 • Кабинет на директора;
 • Кабинет ЗДАСД и ЗДУТД;
 • Кабинети на ЗДУД – 2 бр.;
 • Кабинет РНИКТ – 1 бр.;
 • Учителска стая – 1 бр.;

III ЕТАЖ

 • Ресурсен кабинет – 2 бр.;  
 • Кабинет на педагогически съветник;
 • Класни стаи – 10 бр.;
 • Кът за отдих;

IV ЕТАЖ

 • Кабинет на училищните психолози;  
 • Консултативен кабинет;
 • Компютърен кабинет – 2 бр.;
 • Класни стаи – 7 бр.;
 • Кът за отдих;