140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

КЛАСНИ РАБОТИ

 

График за класни работи през I учебен срок на учебната 2022/2023

 

Клас

Български език и литература

Математика

Английски език

Руски език

1

Va

20.12.2022г.

11.01.2023г.

-

-

2

V „б“

14.12.2022г.

13.01.2023г.

-

-

3

V „в“

14.12.2022г.

11.01.2023г.

-

-

4

VI „а“

20.12.2022г.

10.01.2023г.

-

-

5

VI „б“

21.12.2022г.

13.01.2023г.

-

-

6

VI „в“

14.12.2022г.

11.01.2023г.

-

-

7

VII „а“

18.01.2023г.

13.01.2023г.

-

-

8

VII „б“

16.01.2023г.

13.01.2023г.

-

-

9

VII „в“

19.01.2023г.

13.01.2023г.

-

-

10

VIII „а“

16.12.2022г.

10.01.2023г.

06.12.2022г.

-

11

VIII „б“

22.12.2022г.

12.01.2023г.

12.12.2022г.

-

12

VIII „в“

21.12.2022г.

11.01.2023г.

13.12.2022г.

-

13

IX „а“

22.12.2022г.

05.01.2023г.

11.01.2023г.

-

14

IX „б“

22.12.2022г.

09.01.2023 г.

04.01.2023г.

-

15

X „а“

12.01.2023г.

04.01.2023г.

18.01.2023г.

15.12.2022г.

16

X „б“

13.01.2023г.

09.01.2023г.

06.01.2023г.

17.01.2023г.

17

XI „а“

11.01.2023г.

19.01.2023г.

06.01.2023г.

19.12.2022г.

18

XI „б“

14.12.2022г.

13.01.2023г.

17.01.2023г.

04.01.2023г.

19

XII „а“

12.01.2023г.

17.01.2023г.

04.01.2023г.

16.12.2022г.

20

XII „б“

16.01.2023г.

11.01.2023г.

04.01.2023г.

15.12.2022г.