140. СУ "Иван Богоров" - иновативно

"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

 
 
По заповед на МОН от утре всички ученици от I до XII клас преминават в ОРЕС! Няма уточнение за децата в ПГ 5 и 6 годишни, което означава, че те могат да посещават присъствено. За съжаление няма информация и за децата и учениците със СОП! Краен срок също не е посочен....заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г.
 
 
 
Заповед МОН 20.10.2021