140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием след завършено основно образование за учебната 2020/2021

План-прием и Държавен план-прием 

 

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - VII КЛАС

На 21.06.2021 г. в 140. СУ "Иван Богоров" ще се проведе изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за VII клас.
Изпитът започва в 9:00 часа и е с времетраене 5 астрономически часа. Учениците, разпределени в сградата на 140. СУ, трябва да се явят в училището не по-късно от 8:30 часа. Всеки седмокласник представя на квесторите на входа служебната бележка и документ за самоличност.
В деня на изпита от училището се осигурява работният лист с печат или глина (ако има ученици, които ще работят пластика). 
Седмокласниците избират да работят върху фигурална или декоративна композиция. Сами преценяват коя изпитна задача да изпълнят, според своите възможности и интереси и носят рисувателни материали по свой избор. Ако ученик е решил да работи по декоративна композиция, има право да използва собствени чертожни инструменти. За работата с глина са необходими инструменти за моделиране и подложка (пластмасова дъска за пластелин), която ще остане в училище заедно с изпитната пластика. Училището предоставя и съд за вода за всеки седмокласник.
Желаем на всички момичета и момчета
УСПЕХ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗПИТИ!

 

ЛИНК КЪМ САЙТ НА РУО СОФИЯ ГРАД И ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2021/2022 Г. 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, ви информираме за сроковете и дейността на Комисията. 

 

 

 

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ПЛАН-ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА - НАТИСНИ ТУК