140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием след завършено основно образование

 

140. СУ "Иван Богоров" - план-прием за 2024-2025 учебна година - тук

 

 ДПП 2024-2025 учебна година

 

Кампания по прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1-11050/04.04.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложени Ви изпращам писмо до родителите на седмокласниците и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на учениците в VII клас от повереното Ви училище.

 Приложения:

 1. Писмо до родителите.
 2. График на дейностите. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График за приемане на ученици по изпълнение на ДПП за учебната 2023-2024, след 4 класиране:

Заявления се приемат на място в 140. СУ "Иван Богоров"

 • Приемане на заявления от 17.08.2023 до 31.08.2023 г.
 • Обявяване на резултатите – 01.09.2023 г.
 • Записване на класираните ученици от 04.09.2023 г. до 11.09.2023 г.

Относно пето касиране по изпълнение на ДПП:

Всички заявили желание за участие в пето за класиране в 140. СУ "Иван Богоров" са записани. Същите са попълнили свободните към момента на заявяване на желанието си свободни места, обявени на сайта на образователната институция.
 
БРОЙ ЗАЕТИ И СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЕТО КЛАСИРАНЕ НА ДПП 2023 г.
 
1. Професия "Танцьор"- български танци - код 1895 - записани - 21, свободни - 5 
2. Професия "Танцьор"- български танци - код 4453 - записани - 20, свободни - 6
3. Професия "Графичен дизайн"- код 1904 - записани - 26, свободни - 0 
4. Професия "Графичен дизайн"- 0,5 - код 3867 - записани -13, свободни - 0
4. Професия "Танцьор"- Модерен танц - 0,5 - код 3866 - записани - 10 свободни - 3
 
БРОЙ ЗАЕТИ И СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ НА ДПП 2023 г.
 
1. Професия "Танцьор"- български танци - код 1895 - записани - 20, свободни - 6 
2. Професия "Танцьор"- български танци - код 4453 - записани - 17, свободни - 9
3. Професия "Графичен дизайн"- код 1904 - записани - 26, свободни - 0 
4. Професия "Графичен дизайн"- 0,5 - код 3867 - записани -13, свободни - 0
4. Професия "Танцьор"- Модерен танц - 0,5 - код 3866 - записани - 9 свободни - 4
  
БРОЙ ЗАЕТИ И СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА ДПП 2023 г.
 
1. Професия "Танцьор"- български танци - код 1895 - записани - 21, свободни - 5 
2. Професия "Танцьор"- български танци - код 4453 - записани -15, свободни -11 
3. Професия "Графичен дизайн"- код 1904 - записани -24, свободни - 2 
4. Професия "Графичен дизайн"- 0,5 - код 3867 - записани -11, свободни - 2
4. Професия "Танцьор"- Модерен танц - 0,5 - код 3866 - записани - 9 свободни - 4
 
 
БРОЙ ЗАЕТИ И СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА ДПП 2023 г.
 
1. Професия "Танцьор"- български танци  - код 1895 - записани - 21, свободни - 5 
2. Професия "Танцьор"- български танци - код 4453 - записани - 13, свободни -13 
3. Професия "Графичен дизайн"- код 1904 - записани - 24, свободни - 2 
4. Професия "Графичен дизайн"- 0,5 - код 3867 - записани -12, свободни -1
5. Професия "Танцьор"- Модерен танц - 0,5 - код 3866 - записани - 9 свободни - 4
 
 

Необходими документи за записване в осми клас в 140. СУ "Иван Богоров":

1. Заявление по образец за записване след класиране в ЕИСИП на ученици в осми клас в 140. СУ "Иван Богоров" за учебната 2023-2024 година

2. Оригинал на свидетелство за заършено основно образование

3. Оригинал на медицинско удостоверение

4. Служебна бележка за допускане до явяване на НВО и данни за вход в htpps://infopriem.mon.bg

5. График на дейностите по изпъление на ДПП 2023-2024 г.

 

Цялата налична информация е публикувана своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

 

 На основание Заповед на Началника на РУО София-град № PДО 1 -253/02.06.2023 г. - 140. СУ "Иван Богоров" е домакин на изпит по Проверка на способностите по Изобразително изкуство, който ще се проведе на 20.06.2023 г. от 9:00 ч. с 5 астрономически часа продължителност.

1 ВРЪБНИЦА 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 1895 Български танци  професионална Български танци (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * Муз.) 212050 Танцьор 2120501 Трета степен Не Не дневна 5 години 1 26 0 0 0 0 Английски език без инт. и без разширено
2 ВРЪБНИЦА 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 1904 Графичен дизайн  професионална Графичен дизайн (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 213070 Графичен дизайнер 2130701 Трета степен Не Не дневна 5 години 1 26 0 0 26 0 Английски език без инт. и без разширено
3 ВРЪБНИЦА 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 3866 Модерен танц професионална Модерен танц (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * Муз.) 212050 Танцьор 2120502 Трета степен Не Не дневна 5 години 0,5 13 0 0 0 0 Английски език без инт. и без разширено
4 ВРЪБНИЦА 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 3867 Графичен дизайн професионална Графичен дизайн (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) 213070 Графичен дизайнер 2130701 Трета степен Не Не дневна 5 години 0,5 13 0 0 13 0 Английски език без инт. и без разширено
5 ВРЪБНИЦА 2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 4453 Български танци професионална Български танци (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * Муз.) 212050 Танцьор 2120501 Трета степен Не Не дневна 5 години 1 26 0 0 0 0 Английски език без инт. и без разширено

Изх. № РУО1-12649/03.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложени Ви изпращам писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на седмокласници от повереното Ви училище.

 

Приложение:

 1. Писмо до родителите.
 2. График на дейностите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 09.00 часа и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 08,30 ч. 

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва: 

 • Изобразително изкуство – 20 юни 2023 г.; 
 • Музика – 21 юни 2023 г.; 
 • Музика и физическо възпитание и спорт – 22 юни 2023 г. 
 • Физическо възпитание и спорт – 22 юни 2023 г.

  Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, Ви уведомявам за следното:

  Приложеното заявление  за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

  – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

  – изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

  – изпит за проверка по физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

  – изпит за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“.

  Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът, от 22 до 30 май 2023 г., включително.

   

Желаем успех на всички кандидати! 

НАСОКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Проверката на способностите по изобразително изкуство по държавен план-прием за VIIIклас за учебната 2023/2024 година ще се проведе на 20.06.2023 г.

Учениците се явяват в училището, в което са разпределени не по-късно от 30 минути преди началото на изпита, а то е в 09:00 часа. Добре е всички ученици да са в двора на училището в 08:00, за да има възможност да заемат местата си по-рано, предвид това, че им е нужна повече подготовка на материалите за работа, отколкото за БЕЛ и математика. За да влязат в училище им е необходима лична карта и служебна бележка, от която е видно в коя зала е разпределен ученикът.

Всеки ученик носи собствени рисувателни материали, в зависимост от собствените си предпочитания – молив черен (задължително), гума, цветни и/или графични материали. Рисувателният лист и листовете за чернова се предоставят от училището. Във всяка зала ще има достъп до чиста вода за работещите с бои. В случай че ученик е заявил, че ще работи с глина, то тя се предоставя от училището, но седмокласникът трябва да си носи обикновена дъска за пластелин, върху която ще работи и ще остане заедно с пластиката за оценяването. Седмокласникът, който е избрал да прави пластика, трябва да носи и нужните му инструменти за моделиране.

 

ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ

ВАЖНО!

ВСЕКИ КАНДИДАТ ИЗБИРА И ИЗПЪЛНЯВА САМО ЕДНА ТЕМА ПО ЕДНА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ КОМПОЗИЦИОННИ ЗАДАЧИ!

 1. Композиционна задача по изящни изкуства:
  фигурална композиция
 • При тази композиционна задача учениците могат да избират между две теми, при които трябва да бъдат изобразени човешки фигури, чиито пози, движения, облекло и обстановка съответсват на избраната тема. Фигуралната композиция НЕ Е композиция от овални и ръбести предмети, изградени със светлосянка. Това последното е натюрмот, който е предмет на друг изпит за училищата към Министерство на културата. Фигуралната композиция задължително включва две или повече човешки фигури, които извършват някакви действия.
 • Всеки ученик сам избира с какви материали да изпълни задачата според това, в което се чувства най-сигурен

Материали и техники (по избор):

Живописни, графични, обемно – пластични, смесени техники

Размери на рисувателния лист

-        за живопис  -  35 / 50 см.

-        за графика   -  35 / 50 см.

Размери на пластиките

 

-        височина на фигурите в триизмерна композиция – от 15 до 20 см.

-        релеф – 15 / 20 см.

Примерни теми от минали години: „Карнавал“, „На пазара“

 

КОМПОЗИЦИОННА ЗАДАЧА ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА/ДИЗАЙН:

 1. Проект за декоративна модулна мрежа
 • При тази композиционна задача учениците могат да избират между две теми, при които трябва да създадат проект на декоративна модулна мрежа, отговаряща на темата и предназначението
 • Начертаването на правилна квадратна мрежа е задължително. За целта учениците трябва да носят линия или триъгълник
 • Разположението на мрежата е централно в рисувателния лист, като в изпитния материал е разписана подробна инструкция как да се направи това
 • Използва се квадратния модул, за да се проектират декоративните елементи, определени от избраната тема.
 • Принципи на композиране – изграждане на декоративната модулна мрежа, като се използва един от начините да повторите модулите: транслация (успоредно пренасяне), осева симетрия (огледална), или кръгова симетрия (ротация).
 • Елементи на композицията – за създаване на композицията може да се използват природни мотиви (цветя, птици, пеперуди и др.) и геометрични фигури, които отговарят на темата и предназначението на проекта.
 • Цветова гама – за всяка от темите има и условие за цветовата гама (хармония), което трябва да се пази
 • Материали и техники (по избор) – темпера, акварел, смесени техники
 • Размери на рисувателния лист – 35 / 50 см.
 • Размери на проекта – 20 / 40 см. (2 модула по височина и 4 по широчина)

Примерни теми от минали години:

 1. „ЦВЕТНА ГРАДИНА“ - топла, студена, контрастна  цветова  гама; предназначение: десен за плат
 2. “ШЕВИЦА”  - контрастна  цветова  гама; предназначение: десен за плат
 3. “МОРСКО ДЪНО” – студена цветова  гама, предназначение: проект за плажна кърпа

 Важно! Изчертаването на модулната мрежа е задължително. Теми като „Цветна градина“ и „Морско дъно“ са поставени умишлено малко подвеждащи. Чрез тях се проверява дали ученикът разбира какво е модулна композиция. Избирайки подобна тема, кандидатът не трабва да рисува цветя в градина или подводен морски пейзаж, а да извлече от темата какви декоративни елементи трябва да използва като ги подреди според посочените по-горе принципи на композиране в правилната квадратна мрежа. Преди започването на изпита през всяка зала минава консултант, специалист по изобразително изкуство, който разяснява задачите.

 

 

Списък с учебници за учебната 2022-2023 - гимназиален етап

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2022/2023

Прием 2022-2023 г. в 140. СУ

 Връзка към информация от сайт на РУО София-град

28.02.2022

 ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 ГРАФИК

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

26-27 май 2022 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 10 юни 2022 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 10 юни 2022 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

·           Чужд език /по желание на ученика/

 

 

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

16 юни 2022 г.

начало 10:00 часа

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

 

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23-24 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2022 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 28 юни 2021 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-15 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 20 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21-22 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 -27 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2022 г., вкл.

 

 

Свободни места за трети етап на класиране София-град

 

Важно, за всички родители на ученици записани в осми клас за учебната 2021-2022 г. Обява с необходимите документи пред Дирекция "Социално подпомагане" по райони. Удостоверението се издава от училището, в което ученикът е приет и вече записан.

Записани в осми клас 21/22 г.

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1- 23216/12.07.21г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:

 1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
 2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  1. заявление до директора;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.

 1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която сте създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
 2. Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната платформа.

ПриложениеЗаявление за участие във втори етап на класиране

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

 

Приложениезаявление за участие във втори етап на класиране.