140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Клас  Брой ученици в класа  Брой свободни места 
1 Подготвителна група 5 годишни  24 0

2

Подготвителна група 6 годишни  19 3
3 Смесена подготвителна група 5 и 6 годишни  15 7
4 I "а" - - ИУЧ "Хореография" 21 3
5 I "б" -  - ИУЧ "Хореография" 21 3
6 I "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" и "Английски език" 20
7 I "г" - ИУЧ - "Изобразително изкуство" и "Информационни технологии" 21   3
8 II "а" - ИУЧ "Хореография" 21 4
9 II "б" - ИУЧ "Хореография" 23 1
10 II "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 18 6
11 II "г" - ИУЧ - "Информационни технологии" и "Английски език" 17 7

12

III "а" - ИУЧ "Хореография" 19 5
13 III "б" - ИУЧ "Хореография" 24 0
14 III "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 18 6
15 IV "а" - ИУЧ "Хореография" 22 2
16 IV "б" - ИУЧ "Хореография" 20 4
17 IV "в"- ИУЧ "Хореография" 23 1
18 V "а" - ИУЧ "Хореография" 25 1
19 V "б" - ИУЧ "Хореография" 22 4
20 V "в" - ИУЧ "Хореография" 25 1
21 VI "а"- ИУЧ "Хореография" 25 1
22 VI "б" - ИУЧ "Хореография" 26 0
23 VI "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 23 3
24 VII "а" - ИУЧ "Хореография" 22 4
25 VII "б" - ИУЧ "Хореография" 22 4
26 VII "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 18 6
27 VIII "а" -Професия "Танцьор"- БНТ 25 1
28 VIII "б" - Професия "Графичен дизайн" 26 0
29  VIII "в" - Професия "Танцьор" - Модерен танц 0,5 11 2
30  VIII "в" - Професия "Графичен дизайн" 0,5 13 0
31 IX "а"  - Професия "Танцьор" - БНТ 21 5
32 IX "б" - Професия "Графичен дизайн" 26 0
33 X "а"  - Професия "Танцьор" - БНТ 20 6
34 X "б" - Професия "Графичен дизайн" 25 1
35 XI "а" - Професия "Танцьор" - БНТ 24 2
36 XI "б" - Профил "Изобразитено изкуство" 23 3
37 XII "а" - Професия "Танцьор" - БНТ 16 10
38 XII "б" - Профил "Изобразитено изкуство" 17 9