140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

I етаж: 

 •  101 – IV „а“ – класен ръководител Нели Димитрова, ЦДО – Дочка Илиева;
 •  102 – IV „б“ – класен ръководител Цеца Гергинова, ЦДО – Събинка Добрева;
 •  103 – IV „в“ – класен ръководител и ЦДО Емилия Минчева;
 •  104 - I „а“ – класен ръководител Красимира Ангелова, ЦДО – Живка Боянова; 
 •  105 – I „б“ – класен ръководител Юлияна Димитрова, ЦДО – Мария Симеонова;
 •  106 – I „в“ – класен ръководител Екатерина Цанова, ЦДО – Десислава Иванова;
 •  107 – I "г" - класен ръководител – Людмила Атанасова, ЦДО Станислава Станева;
 •  108 – ПК 6 ГОДИШНИ - Ирина Евгениева;
 •  109– ПК 5 ГОДИШНИ - Гергана Тодорова;
 •  110 – ПК 5 и 6 ГОДИШНИ - Десислава Иванова;
 •  110 – СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ;
 •  112 – МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ;
 •  113 – касиер-домакин;
 •  114 – Логопедичен кабинет 1 – Жаклин Колева и Ася Васкова на смени по график;
 •  115 – Логопедичен кабинет 2 – Юркие Фейзи-Ходжа;
 •  116 – Ресурсни учители – Тетяна Маргаритова, Нина Чуфарличева, Елица Христова и Елеонора Янчовичина;
 •  117 – Начални учители с индивидуални часове Цветанка Стоянова, Диана Гергова, Мирослава Дякова-Миланова и Петя Динева;
 •  118 – Ресурсни учители - Цветан Киринов и Димитър Попов ;

II етаж: 

Актова зала – по график;

 •  201 – II „а“ – класен ръководител Маргарита Кърцелянска, ЦДО Анита Стоянова;
 •  202 – II „б“ – класен ръководител Анита Стоянова, ЦДО Сийка Величкова;
 •  203 – II „в“ – класен ръководител Розалия Първанова, ЦДО Ася Асенова;
 •  204 – III „а“ – класен ръководител Дочка Илиева, ЦДО Десислава Борисова;
 •  205 – III „б“ – класен ръководител Елица Пандурска, ЦДО Лили Славозарова;
 •  206 – III „в“ – класен ръководител Радослава Кръстена, ЦДО Илиян Марков;
 •  207 – КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ – НАЧАЛЕН ЕТАП – (ЦЕЛИ ПАРАЛЕЛКИ);
 •  208 – VII „б“ – класен ръководител Анита-Десислава Андреева;
 •  209 – II „г“ – класен ръководител Събинка Добрева, ЦДО Радослава Кръстева;
 •  210 – VII „а“ – клас ръководил Константин Поборников;
 •  211 – ГАРДЕРОБ С КОСТЮМИ;
 •  212 – УЧИТЕЛСКА СТАЯ;

 

III етаж: 

 •  301 – Х „а“ клас – класен ръководител Виолета Илиева;
 •  302 – XI „б“ клас – класен ръководител Радка Михайлова;
 •  303 – VII „в“ – класен ръководител Ивана Русева;
 •  304 – V „а“ – класен ръководител Теодор Арсова;
 •  305 – V „б“ – класен ръководител Валентин Гочев;
 •  306 – V „в“ – класен ръководител Натали Стефанова;
 •  307 – VI „а“ – класен ръководител Ивелина Стаменова;
 •  308 – КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ;
 •  309 – VI „б“ – класен ръководител Явор Зарков;
 •  310 – VI „в“ – класен ръководител Камелия Маркова;
 •  311 – КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ;
 •  312 – КАБИНЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
 •  313 – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ;

IV етаж:

 •  401 – X „б“ – класен ръководител Анифе Ашимова;
 •  402 – VIII „а“ – класен ръководител Крум Моралиев;
 •  403 – VIII „б“ – класен ръководител Благовеста Георгиева;
 •  404 – VIII „в“ – класен ръководител Ирена Табакова;
 •  405 – IX „а“ – класен ръководител Диана Ваклинова;
 •  406 – IX „б“ – класен ръководител Шенай Шкодрова;
 •  407 – КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ;
 •  408 – КАБИНЕТ ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ;
 •  409 – XII „б“ – класен ръководител Костадин Джупанов
 •  410 – КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
 •  411 – ПСИХОЛОГ + 1 кабинет за индивидуални часове
 •  412 – КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ

 

КОРПУС ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Голям физкултурен салон – по график;

Малък физкултурен салон – по график;

ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ:

КОРПУС „А“

 • Архив № 1;
 • Помещение на общи работници;
 • Помещение – помпи за парно;
 • Архив № 2;
 • Архив № 3;
 • Главно разпределително табло (ГРТ);
 • Хранилище – учебници;
 • Хореографска зала № 4 - професия "Танцьор" - модерни танци;
 • Перално помещение;
 • Склад – консумативи;

 

КОРПУС „В“ – ПОД СТОЛОВА

 

 • Мултисензорен кабинет и вътрешна площадка за БДП;
 • Помещение № 1 – кабинет за хореографи и корепетитори;
 • Помещение № 2 – склад за компютри и т.н.;
 • Помещение № 3 – фитнес зала;
 • Помещение № 4 – зала с боксова круша;
 • Помещение № 5 – кабинет за индивидуална работа;
 • Помещение № 6 – кабинет за индивидуална работа;

 

КОРПУС „Б“

 • Хореографски зали по график – 4 бр.
 • Кабинет по музика – спрямо програмата на преподавателите;
 • ТиП – спрямо програмата на преподавателя;
 • Бивш кабинет Изобразително изкуство 1 - класна стая на XI „а“ – класен ръководител Марио Гергинов;
 • Бивш кабинет Изобразително изкуство 2 - класна стая на XII „а“ – класен ръководител Емине Иланска;