140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

БДП - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ в 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

 

 

ПЛАН БДП 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" - 2023-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 План на 140. СУ "Иван Богоров" изготвен на основание план за действие на МОНПлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДППлан за действие по БДП

 

Препратка към сайт на РУО София-град за допълнителна информация