140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА 140. СУ

????Младежки клуб на 140. СУ "Иван Богоров" към Българския младежки Червен кръст!
☑️Участват доброволци от гимназиален етап и членове на Ученически съвет на 140. СУ "Иван Богоров".