140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

Служебно лице по Правила за вътрешно подаване на сигнали в 140. СУ „Иван Богоров“ - Марио Гергинов, ЗДУТД - 0892603373, mariogerginov_zdut@140su.com

Резервно служебно лице по Правила за вътрешно подаване на сигнали в 140. СУ „Иван Богоров“ - Елица Пандурска, ЗДУД - 02/9343373, elitsapandurska@140su.com