140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ЕКИПИ

УЧЕБНАТА 2022/2023

 

РЪКОВОДСТВО НА 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“:

 • Мая Зафирова – директор  MAYaZAFIROVA@140su.com
 • Цеца Гергинова – заместник-директор учебна дейност, начален учител  TsETsAGERGINOVA@140su.com
 • Марио Гергинов – заместник-директор учебно-творческата дейност, хореограф mariogerginov_zdut@140su.com 
 • Георги Гаров - заместник-директор учебно-творческа дейност, хореограф georgigarov@140su.com
 • Елица Пандурска – заместник-директор учебна дейност ELITsAPANDURSKA@140su.com 
 • Виолета Илиева – РНИКТ, информационни технологии VIOLETAILIEVA@140su.com     

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ:

 • Анифе Ашимова– човекът и природата, химия и опазване на околната среда ANIFEAShIMOVA@140su.com 
 • Диана Кралева – физика и астрономия DIANAKRALEVA@140su.com 

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИЗКУСТВА:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ: 

 НАЧАЛЕН ЕТАП

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 5 ГОДИШНИ:

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 6 ГОДИШНИ:

 • Десислава Иванова - ПГ 5 и 6 г.

I КЛАС:

 II КЛАС:

III КЛАС:

IV КЛАС:

 

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С НОРМАТИВ ПО ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 • касиер-домакин
 • Венета Велева - пазач, невъоръжена охрана
 • Владимир Владимиров - пазач, невъоръжена охрана
 • Тодор Гаврилов - пазач, невъоръжена охрана
 • Емилия Симеонова - хигиенист
 • Мария Пешева - хигиенист
 • Анна Джамбазка - хигиенист
 • Цветанка Петкова - хигиенист
 • Виолета Иванова - хигиенист