140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ЕКИПИ

УЧЕБНАТА 2021/2022

 

РЪКОВОДСТВО НА 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“:

 • Мая Зафирова – директор  MAYaZAFIROVA@140su.com
 • Цеца Гергинова – заместник-директор учебна дейност, начален учител  TsETsAGERGINOVA@140su.com
 • Марио Гергинов – заместник-директор учебно-творческата дейност, хореограф mariogerginov_zdut@140su.com
 • Десислава Яньовска - заместник-директор административно-стопанска дейност DESISLAVAYaNYOVSKA@140su.com
 • Виолета Илиева – РНИКТ, информационни технологии VIOLETAILIEVA@140su.com 
 • Христина Жукова - технически секретар hristinazhukova@140su.com  

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

 • Анита-Десислава Андреева – български език и литература ANITA-DESISLAVAANDREEVA@140su.com 
 • Ивана Русева – български език и литература IVANARUSEVA@140su.com 
 • Шенай Шкодрова– български език и литература
 • Виолина Великова – български език и литература VIOLINAVELIKOVA@140su.com 
 • Теодора Арсова– български език и литература

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

 • Диана Ваклинова – математика, информационни технологии DIANAVAKLINOVA@140su.com 
 • Десислава Христова – математика DESISLAVAHRISTOVA@140su.com 
 • Иванка Тодорова – математика  ivankatodorova@140su.com 
 • Валентин Гочев– математика
 • Ралица Йорданова - Информационни технологии
 • Христо Птухин – технологии и предприемачество и информационни технологии HRISTOPTUHIN@140su.com 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

 • Сийка Величкова – философски цикъл SIYKAKOLEVA-VELIChKOVA@140su.com 
 • Надежда Вакарелова - география и икономика NADEZhDAVAKARELOVA@140su.com 
 • Вероника Николова - история и цивилизации, свят и личност veronikanikolova@140su.com 
 • Емине Иланска-Ибрахим - история и цивилизации, география и икономика
 • Ирена Табакова - история и цивилизации

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ:

 • Анифе Ашимова– човекът и природата, химия и опазване на околната среда ANIFEAShIMOVA@140su.com 
 • Диана Кралева – физика и астрономия DIANAKRALEVA@140su.com 

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИЗКУСТВА:

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

 НАЧАЛЕН ЕТАП

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 5 ГОДИШНИ:

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 6 ГОДИШНИ:

КЛАС:

 • Маргарита Кърцелянска - класен ръководител I „А“
 • Петранка Угринова - ГЦОУД I „А“
 • Анита Стоянова- класен ръководител I „Б“
 • Сийка Величкова - ГЦОУД I „Б“
 • Розалия Първанова - класен ръководител I „В“
 • Яница Николова - класен ръководител I „Г“
 • Станислава Стоянова - ГЦОУД I „Г“

 

II КЛАС:

III КЛАС:

IV КЛАС:

 • Красимира Ангелова – класен ръководител IV „А“ krasimiraangelova@140su.com 
 • Живка Боянова – ГЦОУД IV „А“ zhivkaboyanova@140su.com 
 • Юлияна Панова-Димитрова -  класен ръководител IV „Б“
 • Мария Симеонова - ГЦОУД  IV „Б“
 • Гергана Георгиева - класен ръководител IV „В“ GERGANAGEORGIEVA@140su.com 
 • Диана Гергова – ГЦОУД IV „В“ DIANAGERGOVA@140su.com 

 

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С НОРМАТИВ ПО ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 • Венета Велева - пазач, невъоръжена охрана
 • Владимир Владимиров - пазач, невъоръжена охрана
 • Тодор Гаврилов - пазач, невъоръжена охрана
 • Емилия Симеонова - хигиенист
 • Мария Пешева - хигиенист
 • Радка Шопова - хигиенист
 • Анна Джамбазка - хигиенист
 • Цветанка Петкова - хигиенист
 • Виолета Иванова - хигиенист