140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

НС "ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА"

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023  

Област
Населено място
Училище
Клас
Критерии
1 2 3 4 5 6 7 8
Общ брой точки
Музикалност Доближаване до стилово изпълнение на хората от съответния регион Постижимост в ансамблово изпълнение Съчетаване на пеене с танцуване Хват и форма на хорото Поведение на тялото по време на изпълнение на хорото Артистичност Облекло
1 София-град София 49. ОУ "Бенито Хуарес" VII "в" 30 27 29 30 29 30 29 30 234
2 София-град София 140. СУ "Иван Богоров" XI "а" и XII "а" 29 28 29 30 30 28 29 30 233
3 София-град София 144. СУ "Народни будители" VII "д" 28 27 28 27 29 27 29 30 225
4 София-град София 144. СУ "Народни будители" VII "е" 29 26 28 27 28 27 30 30 225
5 София-град София 49. ОУ "Бенито Хуарес" VII "б" 29 24 28 29 29 26 26 30 221
6 София-град София 16. ОУ "Райко Жинзифов" VII "в" 28 24 27 27 29 27 26 30 218
7 София-град София 140. СУ "Иван Богоров" VII "а" 27 27 25 30 25 26 27 30 217
8 София-град София 140. СУ "Иван Богоров" VII "б" 26 24 24 28 24 25 28 30 209
9 София-град София 23. СУ "Фр. Жолио-Кюри" VII "а" 28 22 23 25 26 24 26 29 203
10 София-област Божурище СУ "Христо Топракчиев" VII "а" 26 22 24 23 25 20 21 27 188
11 София-град София 33. ОУ "Санкт Бетербург" VII "а" 26 16 21 21 23 21 23 27 178
12 София-град София 88. СУ "Димитър Попниколов" VII "е" 20 15 14 18 17 14 13 23 134
13 София-град София 102 ОУ "Панайот Волов" VII "а" 17 12 12 13 14 13 16 19 116

 

 

Област
Населено място
Училище
Клас
Критерии
1 2 3 4 5 6
Общ брой точки
Чувство за ритъм Двигателна и музикална култура Танцови имения Постижимост в ансамбловo изпълнениe Емоционалност Облекло
1 София-град София 49. ОУ "Бенито Хуарес" IV "в" 30 29 29 28 28 30 174
2 София-град София 92. ОУ "Димитър Талев" IV 28 28 26 27 26 30 165
3 София-град София 144. СУ "Народни будители" IV "г" 28 27 26 27 27 29 164
4 София-град София 49. ОУ "Бенито Хуарес" IV "г" 29 27 26 26 27 28 163
5 София-град София 140 СУ "Иван Богоров" IV "а" 28 27 26 24 26 30 161
6 София-град София 148. ОУ "Проф. д-р. Любомир Милетич" IV 27 27 25 24 26 30 159
7 София-град София 144. СУ "Народни будители" IV "д" 25 25 25 25 25 29 154
8 София-град София 23. СУ "Фр. Жолио-Кюри" IV "а" 26 25 24 22 27 29 153
9 София-област Божурище СУ "Христо Топракчиев" IV "а" 27 25 25 23 23 27 150
10 София-град София 140 СУ "Иван Богоров" IV "б" 23 24 22 21 26 30 146
11 София-град София 42. ОУ "Хаджи Димитър" IV 25 22 24 21 21 30 143
12 София-град София 199. ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов" IV "б" 23 22 20 16 17 26 124
13 София-град София 199. ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов" IV "а" 23 20 20 15 19 26 123
14 София-град София 102. ОУ "Панайот Волов" IV "а" 20 20 17 14 17 22 110
15 София-град София 88. СУ "Димитър Попниколов" IV "в" 11 14 10 9 14 17 75

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НС "ОФЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА"

 

 

В изпълнение на заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед №РД01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще се проведе на 17 март 2023 г. (петък) от 09:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, район Връбница, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9.

В срок до 17:00 часа на 10.03.2023 г. следва да попълните и да изпратите приложената заявка за участие в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ на електронна поща: folklornapletenitsasf2023@140su.com. При подаване на заявка за участие, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл следва да се изпрати заедно със заявката. След обработка на подадените заявки за участие ще бъде изготвен график за представяне на участниците в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, който ще бъде сведен до знанието на директорите на училищата.

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието, е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за информираност и съгласие до директора на училището, в което се обучават.

Учениците, които участват в областния кръг ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).