140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

Заседание на обществените съвет-покана към членовете от председателя!ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛ

ГОДИНА НА ВКЛЮЧВАНЕ

1.

Екатерина Асьова

Председател

2022

2.

Гергана Тодорова

Секретар/протоколчик

2022

3.

Димитър Лазаров

Член

2022

4.

Десислава Какалова

Член

2022

5.

Снежинка Цветкова

Член

2022

6.

Росица Вангелова

Член

2022

7.

Илиян Ковачев

Член

2022

8. Йоанна Йотова

9. Атанас Георгиев

10.Зоя Петрова

11.Снежана Кирилова

12.Ана Манчева

13.Десислава Чакмакова

14.Юркие Фейзи

15.Екатерина Дамянова

16.Анелия Петрова

17.Станислава Григорова

От страна на училището:

  1. Мая Зафирова - Директор
  2. Десислава Яньовска – ЗДАСД
  3. Марио Гергинов – ЗДУТД
  4. Елица Пандурска – ЗДУТД
  5. Росица Методиева – начален учител
  6. Радослава Кръстева – начален учител