140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛ

ГОДИНА НА ВКЛЮЧВАНЕ

1.

Ваня Аризанова 

Председател

2022

2.

Гергана Тодорова

Секретар/протоколчик

2022

3.

Димитър Лазаров

Член

2022

4.

Десислава Какалова

Член

2022

5.

Снежинка Цветкова

Член

2022

6.

Росица Вангелова

Член

2022

7.

Илиян Ковачев

Член

2022

 

8. Йоанна Йотова

9. Атанас Георгиев

10.Зоя Петрова

11.Снежана Кирилова

12.Ана Манчева

13.Десислава Чакмакова

14.Юркие Фейзи

15.Екатерина Дамянова

16.Анелия Петрова

17.Станислава Григорова

18. Екатерина Асьова 

19. Александър Миланов 

От страна на училището:

  1. Мая Зафирова - Директор
  2. Десислава Яньовска – ЗДАСД
  3. Марио Гергинов – ЗДУТД
  4. Елица Пандурска – ЗДУТД
  5. Росица Методиева – начален учител
  6. Радослава Кръстева – начален учител