140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛ

ГОДИНА НА ВКЛЮЧВАНЕ

1.

Мария Петрова

Председател

2018

2.

Десислава Чакмакова

Член

2018

3.

Димитър Лазаров

Член

2018

4.

Ева Динчева

Член

2018

5.

Емилия Писарева

Член

2018

6.

Мария Стойнева

Член

2018

7.

Рени Николова

Член

2018