140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

 
 
 
ДДД 2024-2025
 
 
 
 
 
ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
 
 
През учебната 2024/2025 година 140. СУ "Иван Богоров" ше приема първокласници в четири паралелки със следните ИУЧ:

 

1 вариант: 3 часа Хореография – 2 паралелки

2 вариант: 1 час Английски език и 2 часа Информационни технологии – 1 паралелка

3 вариант: 1 час Информационни технологии и 2 часа Изобразително изкуство – 1 паралелка

Кандидастването за съответния клас се осъществява през профила на родител в Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ и ПГУ), където можете да откриете и календар на дейностите по приема на деца и ученици в подготвителни групи и първи клас.

Заповед на Директора за утвърждаване на план-прием 2024/2025 в първи клас