140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ

 

 1. ГРАФИК ЗА ПРЕСТОЯЩО АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

 ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗЯВКИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАДИ:

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АВАНС
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК
 3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК СЪС ЗАМЕСТНИК
 4. ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ
 5. ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МО
 6. ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПЛР
 7. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - ПЪРВИ СРОК
 8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - ВТОРИ СРОК
 9. БЛАНКА НА ДОКЛАД
 10. БЛАНКА СТАНОВИЩЕ НА ЕПЛР
 11. БЛАНКА НА МОТИВИРАНО ИСКАНЕ

 

ПРОТОКОЛИ ОТ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ ИЛИ УЧЕНИЦИ

 1. ПРОТОКОЛ ЗА СРЕЩА С РОДИТЕЛИ на ученици от 140 СУ „Иван Богоров“
 2. ПРОТОКОЛ ЗА СРЕЩА С УЧЕНИК
 3. ПРОТОКОЛ ЗА СРЕЩА С РОДИТЕЛ на ученик от 140 СУ „Иван Богоров“ - • да бъдат направени диагностични тестове на когнитивното, личностното или поведенческото развитие на детето ми; • да посещава индивидуални консултации.
 4. ПРОТОКОЛ ЗА СРЕЩА С РОДИТЕЛ на ученик от 140 СУ „Иван Богоров“ - РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТ

 

ОТНОСНО САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИ:

 1. ПРОЦЕДУРИ ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. ИЗВЕСТИЕ ЗА НАПРАВЕНИ ОТСЪСТВИЯ
 3. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО СОЦИАЛНИТЕ
 4. ДОКЛАД ОТ УЧИТЕЛ ЗА ИНЦИДЕНТИ
 5. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДИ САНКЦИЯ
 6. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛ ЗА САНКЦИЯ
 7. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛ ЗА САНКЦИЯ