140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

Към дата 25 август 2021 г. 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Клас  Брой ученици в класа  Брой свободни места 
1 Подготвителна група 5 годишни  21 0

2

Подготвителна група 6 годишни  21
3 Смесена подготвителна група 5 и 6 годишни  6 15
4 I "а" - - ИУЧ "Хореография" 20 4
5 I "б" -  - ИУЧ "Хореография" 20 4
6 I "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 16 8
7 I "г" - ИУЧ - БЕЛ и МАТ 20 4
8 II "а" - ИУЧ "Хореография" 17 7
7 II "б" - ИУЧ "Хореография" 23 1
8 II "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 17 7
9 III "а" - ИУЧ "Хореография" 22 2
10 III "б" - ИУЧ "Хореография" 19 5
11 III "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 24 0
12 IV "а" - ИУЧ "Хореография" 24 0
13 IV "б" - ИУЧ "Хореография" 23 1
14 IV "в"- ИУЧ "Хореография" 24 0
15 V "а" - ИУЧ "Хореография" 26 0
16 V "б" - ИУЧ "Хореография" 26 0
17 V "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 25 1
18 VI "а"- ИУЧ "Хореография" 21 5
19 VI "б" - ИУЧ "Хореография" 23 3
20 VI "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 18 8
21 VII "а" - ИУЧ "Хореография" 21 5
22 VII "б" - ИУЧ "Хореография" 19 7
23 VII "в" - ИУЧ "Изобразително изкуство" 19 7
24 VIII "а" -Професия "Танцьор" 24 2
25 VIII "б" - Професия "Графичен дизайнер" 26 0
26 IX "а"  -Професия "Танцьор" 23 3
27 IX "б" - Професия "Графичен дизайнер" 24 2
28 X "а"  -Професия "Танцьор" 26 0
29 X "б" - Профил "Изобразитено изкуство" 26 0
30 XI "а"  -Професия "Танцьор" 21 5
31 XI "б" - Профил "Изобразитено изкуство" 19 7
32 XII "а" - Профил "Изобразитено изкуство" 21 5