140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022

 

 

 ДНЕВНИ РЕЖИМИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 5 И 6 ГОДИШНИ

ДНЕВЕН РЕЖИМ 5 - ГОДИШНИ

Вид дейност

 

 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА

OБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 1.  

Прием. Занимание по интереси

7:00-8:30

Социално възпитание

  

9:30-9:50

 

 1.  

Сутрешна закуска

8:30-9:00

Основни форми (педагогическа ситуация)

10:00-10:20

 1.  

Основни форми (педагогическа ситуация)

9:00-10:00

Основни форми (педагогическа ситуация)

10:30-10:50

 1.  

Междинна закуска

10:10-10:20

-

-

 1.  

Игри, разходки, развлечения

10:30-12:00

-

-

 1.  

Обяд. Подготовка за сън

12:00-12:45

-

-

 1.  

Следобедна почивка

13:00-15:00

-

-

 1.  

Следобедна закуска

15:10-15:30

-

-

 1.  

Допълнителни форми (педагогическа ситуация)

15:30-16:30

Допълнителни форми (педагогическа ситуация)

15:00-15:20

 1.  

Игри, разходки, развлечения. Издаване на деца.

16:30-19:00

Социално възпитание

  

16:00-16:20

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ 6 - ГОДИШНИ

Вид дейност

 

 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА

OБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 1.  

Прием на децата. Дейности по избор, непланирани ситуации, сутрешно раздвижване

7:00-8:30

Основни форми (педагогическа ситуация)

9:00-9:20

 1.  

Сутрешна закуска

8:30-8:45

Основни форми (педагогическа ситуация)

9:30-9:50

 1.  

Планирани педагогически ситуации

8:45-10:15

Основни форми (педагогическа ситуация)

10:00-10:20

 1.  

Междинна закуска

10:15-10:30

Основни форми (педагогическа ситуация)

10:30-10:50

 1.  

Планирани педагогически ситуации

10:30-11:30

-

-

 1.  

Игри, дейности по избор

11:30-12:00

-

-

 1.  

Обяд, изпращане на децата

12:00-13:00

-

-

 1.  

Занимания по интереси към бюджета

13:00-14:30

 

 

 

РАЗПИСАНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

1-2 клас

Час

Начало

Край

Продължителност

1

08:30

09:05

35 мин

Голямо междучасие – 25 мин

2

09:30

10:05

35 мин

3

10:15

10:50

35 мин

4

11:00

11:35

35 мин

Голямо междучасие – 15 мин

5

11:50

12:25

35 мин

 

3-4 клас

Час

Начало

Край

Продължителност

1

08:30

09:10

40 мин

Голямо междучасие – 25 мин

2

09:35

10:15

40 мин

3

10:25

11:05

40 мин

4

11:15

11:55

40 мин

Голямо междучасие – 15 мин

5

12:10

12:50

40 мин

6

13:00

13:40

40 мин

 

I КЛАС

 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА

OБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

РАЗПИСАНИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

Обяд и отдих

12:40 – 13:20

13:20 – 13:25

-

-

ООФА

13:25 – 14:00

14:00 – 14:05

-

-

Самоподготовка

14:05 – 14:40

14:40 – 15:00

голямо

13:00-13:20

13:20 – 13:30

Самоподготовка

15:00 – 15:35

15:35 – 15:45

13:30-13:50

-

Занимания по интереси

15:45 – 16:20

16:20 – 16:30

След 16:00 ч. – индивидуални консултации

Занимания по интереси

16:30 – 17:05

-

-

-

 

II КЛАС

 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА

OБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

РАЗПИСАНИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

Обяд и отдих

12:40 – 13:20

13:20 – 13:25

-

-

ООФА

13:25 – 14:00

14:00 – 14:05

-

-

Самоподготовка

14:05 – 14:40

14:40 – 15:00

голямо

13:00-13:20

13:20 – 13:30

Самоподготовка

15:00 – 15:35

15:35 – 15:45

13:30-13:50

-

Занимания по интереси

15:45 – 16:20

16:20 – 16:30

След 16:00 ч. – индивидуални консултации

Занимания по интереси

16:30 – 17:05

-

-

-

 

III КЛАС

 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА

OБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

РАЗПИСАНИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

Обяд и отдих

13:25 – 14:00

14:00 – 14:05

-

-

ООФА

14:05 – 14:45

14:45 – 14:55

-

-

Самоподготовка

14:55 – 15:35

15:35 – 15:55

голямо

13:00-13:20

13:20 – 13:30

Самоподготовка

15:55 – 16:35

16:35 – 16:45

13:30-13:50

-

Занимания по интереси

16:45 – 17:25

17:25 – 17:30

След 16:00 ч. – индивидуални консултации

Занимания по интереси

17:30 – 18:10

-

-

-

 

IV КЛАС

 

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКА СРЕДА

OБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

РАЗПИСАНИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

ЧАС

МЕЖДУЧАСИЕ

Обяд и отдих

13:25 – 14:00

14:00 – 14:05

-

-

ООФА

14:05 – 14:45

14:45 – 14:55

-

-

Самоподготовка

14:55 – 15:35

15:35 – 15:55

голямо

13:00-13:20

13:20 – 13:30

Самоподготовка

15:55 – 16:35

16:35 – 16:45

13:30-13:50

-

Занимания по интереси

16:45 – 17:25

17:25 – 17:30

След 16:00 ч. – индивидуални консултации

Занимания по интереси

17:30 – 18:10

-

-

-

 

За времето от 11:05 ч. до 17:05 ч. учениците от I и II клас се поемат от учител в ГЦОУД.

За времето от 12:10 ч. до 18:10 ч. учениците от III и IV клас се поемат от учител в ГЦОУД.

Храненето на учениците от Начален етап  се осъществява като се  спазват всички предписания на РЗИ, МОН и РУО София-град

 

 ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ V XII  КЛАС

 

Час

Начало

Край

Продължителност

1

08:20

09:05

45 мин

2

09:15

10:00

45 мин

Голямо междучасие – 20 мин

3

10:20

11:05

45 мин

4

11:15

12:00

45 мин

5

12:10

12:55

45 мин

Голямо междучасие – 15 мин

6

13:15

14:00

45 мин

7

14:10

14:55

45 мин

 

 

 

 

 

2021/2022 ГОДИНА 

 

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!