140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ДИРЕКЦИЯ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ - ЕЖЕГОДНО УЧАСТИЕ

 

140. СУ "Иван Богоров" спечели проект и тази учебна 20/21 година на стойност - 4385,00 лв. Да ни е честито! Общите усилия на ръководния екип и единомислието водят към успешен край.

Проектът предвижда създаване на: 

Вестник “Богоровец”, Конкурс за лого на ученическия съвет, Еко-училище, Приобщаване на ученици с поведенчески проблеми чрез участие в извънкласни дейности, Училище за родители, Фестивал на изкуствата, Оформяне на кътове за отдих и общуване

Подпрограма: “Споделени пространства, толерантност и подкрепа”

Тема: “Създаване на условия за интеграция на хора с увреждания, малцинствени и маргинализирани групи, хора в неравностойно положение”

Име на проекта: “Споделено бъдеще заедно, Споделени пътеки”

София-град на младите и активните 

 

„Проекти в областта на здравно и граждански образование, неформално обучение и социални компетентности,  занимания по интереси подпомагащи  учебния процес и подкрепа на личностното развитие“

Стратегия за младите хора на Столична община 2017 - 2027. Стратегията има за цел развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора; насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора; насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.

Ден на изкуствата в 140. СУ „Иван Богоров“ – „Ние богоровците“

Ученици от 140. СУ „Иван Богоров“: Професия „Танцьор“ VIII и IX клас и Профил „Изобразително изкуство“

  1. СУ „Иван Богоров“ има дългогодишна традиция в подготовката на ученици от гимназиален етап в профили Изкуства и вече Професия „Танцьор“. От откриването си през 1986 г. с цел: социална и образователна интеграция на деца и ученици от различни целеви групи. Приобщаващо образование. Толерантност и културно многообразие.

В екипа на проекта се включват: Ръководство, хореографи и учители изкуствата.

Оборудвана Актова зала с: професионално озвучаване, 270 места за посетители, гардероб  и др.

https://www.sofia.bg/en/sport