140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- ЕЖЕГОДНО УЧАСТИЕ

В рамките на постановлението на Министерски съвет се определят минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. 140. СУ "Иван Богоров" също е бенефициент на парични средства, за развиване на физическа активност, физическо възпитание и спорт, спорт и туристическа дейност. Една от основните цели, които се опитваме да реализираме, е да повишим фическата активност у учениците и да развиваме физическото възпитание в подрастващите. Средствата са за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, в т.ч. учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и за материално-техническото им осигуряване

https://www.sofia.bg/en/pms-46