140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Продължителност - втора учебна година - 2019/2020 и 2020/2021 г.

https://ischools.mon.bg/

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Желаем Ви успех и щастливи дни заедно чрез „Иновации в действие“.