140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ПРИОБЩАВАЩО И ИНОВАТИВНО STE (A) M ОБРАЗОВАНИЕ ЗАУЧЕНИЦИ СЪС СОП - 30 месеца

Проект STEAM4SEN е насочен към повишаване на капацитета на училищата да предоставят приобщаващо STEAM образование на ученици със специални образователни потребности, за да се обогатят техният опит и възможности за работа в рамките на концепция индустрия 5.0 чрез разработване на учебни материали и насоки за учители в средните училища , мениджъри и студенти. Проектът предвижда изработването на образователен наръчник, организирането и провеждането на Лаборатории STEAM за роботика, насоки и препоръки за училищни директори и обучения за учители. Екипът на 140. "Иван Богоров" се включи като партньор от българска страна на Националната асоциация на ресурсните учители, като бяха апробирани множество дейности за насърчаване на работата по STE(A)M-базирано обучение в общообразователната класна стая с деца със специални образователни потребности. Апробацията на тези методи, техники и дидактически средства повиши желанието на децата и учениците със СОП да се включват в изучаването на по-теоритичните дисциплини и подсигури по-приобщаваща среда.

https://www.steam4sen.eu/en/