140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

НП МОН - ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА - ЕЖЕГОДНО КАНДИДАТСВАНЕ

I. Бизнесът преподава - Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

II. Кандидатстване по национална програма „Бизнесът преподава - Модул 2 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“”

III. Фирми подали по Бизнесът преподава - Модул 3 „Учители в предприятия“

IV. Кандидатстване по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

V. Кандидатстване по национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”

VI. ИКТ "Кандидатстване за хардуерно оборудване" програми - 2 етапа

VII. „ИКТ - Средства за електронен дневник”

VIII. „ИКТ - Средства за Интернет свързаност"