140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ЕАSPD/ Белгия, Inclusive Europe/ Белгия - 37 месеца

ЕАSPD/ Белгия, Inclusive Europe/ Белгия, Национална асоциация на ресурсните учители /България , University of Salamanca’s Institute on Community Integration (INICO)/Испания , Ghent University the Department of Special Needs Education /Белгия, Kentro Koinonikis Frontidas Atomon Me Noitiki Ysterisi (ESTIA)/ Гърция, C.E.C.D. Mira Sintra/Португалия

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование. По проекта ще бъдат разработени 6 модула обучения за учители и хора работещи с деца с увреждания. Програмата ще бъдетествана в България, като НАРУ ще координира всички дейности на местно ниво. В програмата са включени както концептуални въпроси за промяната на образователната система, така и практически подходи и училищни практики. По време на изпълнението на проекта 140. СУ "Иван Богоров" се включи като партньор, чрез споделянето на добрите практики в сферата на приобщаващото образование, които действат на територията на училището в унисон с националното законодателство. По време на проекта преподаватели и специалисти, работещи с деца и ученици със СОП споделиха своя опит, както и визията си за приобщаваща среда за равен достъп до образование на всички ученици, начини за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа и начините за реализиране на тези дейности. Участвахме и в създаването на наръчник по приобщаване, които се разпространява на територията на Европейския съюз. В рамките на проекта спечелихме и организирания като дейност по проекта конкурс за приобщаваща класна стая, където показахме нашата визия за по-различна, по-разчупена и иновативна класна стая, където могат да се провеждат работа в групи и индивидуална работа, да се провежда урок на две скорости, както и да се случва изграждането на компетенции, а не смао трупането на академични знания.

https://www.easpd.eu/en/content/inclusive-education-whats-state-play-your-country