140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Проекти

Проектната дейност на 140. СУ "Иван Богоров" трудно би могла да бъде описана в няколко изречения.

Институцията се стреми да работи и участва във всяко проектно предложение, което би допринесло максимален ефект, който да увеличи мотивацията на децата и учениците за работа в присъствена или в ОРЕСреда.

Персоналът също е включен в нови, модерни програми, които да развиват още повече уменията им  за работа с децата и учениците.

Модернизацията на материално техническата база върви паралелно чрез реализирането на проектите.

Имаме практика за разписване на проекти, свързани тясно с партньорства с родителите на нашите деца и ученици.

Създаден е единен модел за паралелно развитие на 140. СУ "Иван Богоров" за съвременно, модерно и иновативно образование.

За да се придобие по-подробна представа за нашите проекти сме създали отделни пространства за запознаване с тях.