140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием в подготвителен клас

 

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

ПК – 5г. целодневна организация, ПК – 6 г. и ПК 5 и 6 г.-полудневна организация, за учебната 2020/2021 г., както следва по обявяване в ИСОДЗ

Информация за групите

Набор

Вид прием

Записани

Незаписани

Свободни

Капацитет

 

2015

Общ ред

0

0

19

19

 

Хронични заболявания

0

0

0

0

 

СОП

0

0

2

2

 

 

 

2014

Общ ред

12

0

8

20

 

Хронични заболявания

0

0

0

0

 

СОП

1

0

0

1

 

 

 

2013

Общ ред

17

0

0

-1

 

Хронични заболявания

0

0

0

0

 

СОП

0

0

0

0