140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием в подготвителен клас

 ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

140. СУ "Иван Богоров" ще приема деца в подготвителни групи през учебната 2024/2025 година, както следва:

ПГ (5 г.) - трета „А“ - целодневна

ПГ(6 г.) - четвърта „А“ - полудневна

ПГ(5 г. и 6 г.) - четвърта „Б“ - смесена 11 деца 5 г. и 11 деца 6 г. - полудневна

Кандидастването за съответната група се осъществява през профила на родител в Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ и ПГУ), където можете да откриете и календар на дейностите по приема на деца и ученици в подготвителни групи и първи клас.

Заповед на Директора за утвърждаване на план-прием 2024/2025 в подготвителни групи


УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

ПК – 5г. целодневна организация, ПК – 6 г. и ПК 5 и 6 г.-полудневна организация, за учебната 2020/2021 г., както следва по обявяване в ИСОДЗ

Информация за групите

Набор

Вид прием

Записани

Незаписани

Свободни

Капацитет

 

2015

Общ ред

0

0

0

0

 

Хронични заболявания

0

0

0

0

 

СОП

0

0

0

0

 

 

 

2014

Общ ред

0

0

0

0

 

Хронични заболявания

0

0

0

0

 

СОП

0

0

0

0

 

 

 

2013

Общ ред

0

0

0

0

 

Хронични заболявания

0

0

0

0

 

СОП

0

0

0

0