140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици

Здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици

Изх. № РУО1-15095/22.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-14845/12.09.2023 г. и нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици, приложено Ви изпращам пакет материали, предоставени от НАП за публикуване на електронната страница на Вашето училище.

Моля да предприемете следните действия:

– да изпратите съобщението за задълженията на зрелостниците за здравно осигуряване до учениците и техните родители чрез електронния дневник на училището (Приложение 1);

– линкът към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

и съобщението до зрелостниците да бъдат публикувани на интернет страниците на училищата, а материалите в Приложение 2 – на страниците на социалните мрежи на училищата, в случай че разполагате с регистрации в такива (напр. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложение № 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение № 2 – материали за социалните мрежи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД