140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

В периода 04-05.07.2024 г., от 08:30 до 17:00 часа, учениците, положили изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в 140. СУ "Иван Богоров", в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с мотивацията за оценките на изпитните си работи; не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на изпитните работи.