140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Пишем поетична Жива книга във „Виртуален пъзел от стихове“ инициатива на Столична община и Дирекция "Спорт и младежки дейности"