140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ВАЖНО!!! За учениците след завършен VII клас- Второ класиране

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 19.07.2018 г.

На електронен адрес priem-7-klas@abv.bg  може да задавате въпроси към Областната комисия за прием на ученици в 8 клас.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД