140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Удължаване на обява

140. СУ "Иван богоров" удължава кандидатстването за извънкласни дейности по позиции Наридни танци и Плуване за срок от 09.10.20118г. за 5 работни дни!