140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ТЕСТВАНЕ на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението от 11:00 часа на 01.10.2019 г.

ТЕСТВАНЕ на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението