140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС