140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Свободни места за 1 клас към 08.06.2018г.

Свободни места за 1 клас към 08.06.2018г.Свободни места за 1 клас към 08.06.2018г.Свободни места за 1 клас към 08.06.2018г.Свободни места за 1 клас към 08.06.2018г.