140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Списък на записаните ученици след първо класиране за прием в първи клас 20201/2022

записани 1 клас -1записани 1 клас - 1