140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 2018/2019г.