140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА - ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА - ВТОРО КЛАСИРАНЕ