140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СПИСЪК НА КЛСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2019/2020

1 КЛАС - 1 КЛАСИРАНЕ1 КЛАС - 1 КЛАСИРАНЕ