140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Списък на класираните ученици в първи клас 2019/2020 - трето класиране

Списък на класираните ученици в първи клас 2019/2020 - трето класиране