140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

План-прием за 1 клас в 140. СУ

Родителски срещи за ПК и 1 клас 2019/2020 учебна година:

1. 09.04.2019 г. от 18:30 Актова зала в 140. СУ

2. 30.05.2019 г. от 18:30 Актова зала в 140. СУ

3. 11.09.2019 г. от 18:30 Актова зала в 140. СУ