140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Седмично разписание втори учебен срок 

Начало на втори учебен срок - 7.02.2018г. - сряда