140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2023/2024