140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

VII клас - Резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, проведен в 140. СУ „Иван Богоров“

Резултатите от изпит за проверка на способностите по  изобразително изкуствоРезултатите от изпит за проверка на способностите по  изобразително изкуствоРезултатите от изпит за проверка на способностите по  изобразително изкуство