140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием в осми клас за учебната 2018/2019

Български танци в 140.СУ

За учебната 2018/2019г. 140.СУ "Иван Богоров" има утвърден план-прием в две паралелки след седми клас: 

1. Професия "Танцьор" -  "Български танци" и

2. Профил "Изобразително изкуство"