140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, 

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на 140. СУ "Иван Богоров" и следва да се осъществи в периода от 02.08.2019 г. до 10.09.2019 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

Учениците подават заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за приема в професионалната паралелка. 

Към 03.08.2019 г. свободните места по утвърдения държавен план-прием за 140. СУ "Иван Богоров" за учебната 2019/2020 г. са както следва:

  • Профил "Изобразително изкуство" с ИТ - 6 свободни места
  • Професия "Танцьор" - Български танци - 3 свободни места