140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Организация за провеждане на обучение в електронна среда.

Уважаеми родители и ученици, обучението в 140. СУ, по заповед на Директора, продължава в домашни условия при следните одобрени платформи и др от МОН и РУО София-град.

 

  1. Shkolo.bg
  2. Всички електронно четими средства от одобрения списък с учебници и учебни помагала - https://www.mon.bg/bg/100428
  3. Организизрани чатове по паралелки с ученици и родители

    За повече информация се свързвайте с класните ръководители!

    Моля, стриктно следвайте всички указания, които се разпространяват по медиите!