140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Организация на подготовката и провеждане на изборния процес

Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от РБ, свеждам до Вашето внимание:

 "Столична дирекция на вътрешните работи счита, че е целесъобразно да бъдат предприети съответните организационни мерки за недопускане на ученици и родители в училищата и в дворните им пространства на 25.05.2019 г. и на 26.05.2019 г., с оглед нормалната организация на подготовката и провеждане на изборния процес."

Моля, спазвайте инструкциите!