140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 140 СУ“ИВАН БОГОРОВ“

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 140 СУ“ИВАН БОГОРОВ“

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение № 136 на Столичен общински съвет от Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., след  заявено писмено желание от страна на родителите за дейности, приети на заседание на Педагогическия съвет  на 140 СУ „Иван Богоров“ с протокол № 09/30.06.2020 година, 140 СУ „Иван Богоров“  обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2020/2021година:

 

  • Български народни танци
  • Школа по „Графичен дизайн“
  • Театрална школа
  • Школа по музикален инструмент
  • Спортни или модерни танци
  • Футбол
  • Карате
  • Таекуондо
  • Плуване
  • Художествена гимнастика

http://140su.com/uploads/CCF_000076.pdf  - пълен текст на обявата. 

 http://140su.com/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_140._%D0%A1%D0%A3_2020.doc - Проектодоговор за извънкласна дейност.