140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и за доставка на мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко"

заповед № рд 12- 1002/07.06.2019 г. за определяне доставчик по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"ОбяваОбява