140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ОБЯВА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2023/2024

След окончателно приключване на процедурата по избор на кандидати за извънкласни дейности по обява в 140. СУ "Иван Богоров", комисия назначена със заповед на директора № РД 12 - 891/25.08.2023 г. предлага за сключване на договори по следните позиции:

1. Народни танци - Сдружение за хора и народни танци "На мегдана"

2. Футзал - ФК "Олимпия",

3. Модерен  танц - СК "Атлетик Артен - спорт за учащи",

4. Плуване - СК "Шарк" и НСК "Олимп"

5. Карате - СК "Щит" - Нови Искър,

6. Таекундо - ТК "Херея",

7. Класически балет - няма подадени оферти,

8. Художествена гимнастика -  няма подадени оферти,

9. Графичен дизайн - няма подадени оферти,

10. Музикални инструменти - няма подадени оферти,

11. Шах - няма подадени оферти

 

 След отваряне на пликовете с оферти, комисията удължава срока по следните позиция, поради липса на кандидати или не добре оформена документация на настоящите участници, както и поради липса на участие на поне две оферти за позиция, те са:

 • Народни танци
 • Футзал
 • Модерен танц
 • Плуване
 • Карате
 • Таекундо
 • Класически балет
 • Художествена гимнастика
 • Графичен дизайн
 • Музикални инструменти
 • Шах

 

 Срок за кандидатсване: от 31.08.2023 до 07.09.2023 г.

ОБЯВА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2023/2024

Прикачени документи

Приложение 1 - ДОГОВОР