140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Разпределение по входове за влизане и излизане на децата и учениците в140. СУ "Иван Богоров" от 12 април 2021 г.!

????Важно!
Разпределение по входове за влизане и излизане на децата и учениците в140. СУ "Иван Богоров" от 12 април 2021 г.!
Нека спазване реда, за да се предпазваме взаимно! ????

Схеми етажи