140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

НАСОКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В VII КЛАС

Проверката на способностите по изобразително изкуство по държавен план-прием за VIII клас за учебната 2024/2025 година ще се проведе на 24.06.2024 г.

Учениците се явяват в училището, в което са разпределени не по-късно от 30 минути преди началото на изпита, а то е в 09:00 часа. Добре е всички ученици да са в двора на училището в 08:00-08:15 часа, за да има възможност да заемат местата си по-рано, предвид това, че им е нужна повече подготовка на материалите за работа, отколкото за БЕЛ и математика. За да влязат в училище им е необходима лична карта и служебна бележка, от която е видно в коя зала е разпределен ученикът.

Всеки ученик носи собствени рисувателни материали, в зависимост от собствените си предпочитания – молив черен (задължително), гума, цветни и/или графични материали. Рисувателният лист и листовете за чернова се предоставят от училището. Във всяка зала ще има достъп до чиста вода за работещите с бои. В случай, че ученик е ще работи с глина, то тя се предоставя от училището, но седмокласникът трябва да си носи обикновена дъска за пластелин, върху която ще работи и ще остане заедно с пластиката за оценяването. Седмокласникът, който е избрал да прави пластика, трябва да носи и нужните му инструменти за моделиране (училището не предоставя такива).

 ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ

ВАЖНО!

ВСЕКИ КАНДИДАТ ИЗБИРА И ИЗПЪЛНЯВА САМО ЕДНА ТЕМА ПО ЕДНА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ КОМПОЗИЦИОННИ ЗАДАЧИ!

 1. КОМПОЗИЦИОННА ЗАДАЧА ПО ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
  Фигурална композиция
 • При тази композиционна задача учениците могат да избират между две теми, при които трябва да бъдат изобразени човешки фигури, чиито пози, движения, облекло и обстановка съответсват на избраната тема. Фигуралната композиция НЕ Е композиция от овални и ръбести предмети, изградени със светлосянка. Това последното е натюрмот, който е предмет на друг изпит за училищата към Министерство на културата. Фигуралната композиция задължително включва две или повече човешки фигури, които извършват някакви действия.
 • Всеки ученик сам избира с какви материали да изпълни задачата според това, в което се чувства най-сигурен

Материали и техники (по избор):

Живописни, графични, обемно – пластични, смесени техники

Размери на рисувателния лист

o   за живопис – 35/50 см;

o   за графика – 25/35 см или 35/50 см;

Размери на пластиките

 

o   височина на фигурите в триизмерна композиция – от 15/20 см.

o   релеф – 15/20 см.

Примерни теми от минали години: „В музея“, „Състезание“

 

       2. КОМПОЗИЦИОННА ЗАДАЧА ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА/ДИЗАЙН:

       Проект в декоративна модулна мрежа

 • При тази композиционна задача учениците могат да избират между две теми, при които трябва да създадат проект на декоративна модулна композиция в правилна квадратна мрежа, отговаряща на темата и предназначението
 • Начертаването на правилна квадратна мрежа е задължително. За целта учениците трябва да носят линия или триъгълник и/или други чертожни инструменти
 • Разположението на мрежата е централно в рисувателния лист, като в изпитния материал е разписана подробна инструкция как да се направи това
 • Използва се квадратния модул, за да се проектират декоративните елементи, определени от избраната тема.
 • Принципи на композиране  изграждане на декоративната модулна мрежа, като се използва един от начините да повторите модулите: транслация (успоредно пренасяне), осева симетрия (огледална), или кръгова симетрия (ротация). За изграждане на повторението на модулите може да се използва оризова хартия за копиране и пренасяне на елементите на композицията.
 • Елементи на композицията – за създаване на композицията може да се използват природни мотиви (цветя, птици, пеперуди и др.) и/или геометрични фигури, които отговарят на темата и предназначението на проекта. 
 • Цветова гама – за всяка от темите има и условие за цветовата гама (хармония), което трябва да се пази
 • Материали и техники (по избор) – темпера, акварел, смесени техники
 • Размери на рисувателния лист – 35/50 см.
 • Размери на проекта (рисуваната част) – 20/40 см. (2 модула по височина и 4 по широчина)

Примерни теми от минали години:

 1. „ЦВЕТНА ГРАДИНА“ - топла, студена, контрастна  цветова  гама; предназначение: десен за плат
 2. “ШЕВИЦА”  - контрастна  цветова  гама; предназначение: десен за плат
 3. “МОРСКО ДЪНО” – студена цветова  гама, предназначение: проект за плажна кърпа

 Важно! Изчертаването на модулната мрежа е задължително. Теми като „Цветна градина“ и „Морско дъно“ са поставени умишлено малко подвеждащи. Чрез тях се проверява дали ученикът разбира какво е модулна композиция. Избирайки подобна тема, кандидатът не трабва да рисува цветя в градина или подводен морски пейзаж, а да извлече от темата какви декоративни елементи трябва да използва като ги подреди според посочените по-горе принципи на композиране в правилната квадратна мрежа. Преди започването на изпита през всяка зала минава консултант, специалист по изобразително изкуство, който разяснява задачите.

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПО ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА МЕСТА В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА